Garantier och villkor - glas

Garantivillkor – härdat och laminerat glas med EVA

Det är viktigt för oss att du är nöjd och känner dig säker med våra produkter och därför lämnar vi 7 års garanti mot delaminering av glaslösningar med EVA-film från 44,2 och uppåt. Även när lösningen installerats med exponerade kanter.
Garantin gäller inte i kombination med digitaltryck på insidan av glaset eller i kombination med PVC-film eller Vanceva®-film. Garantin gäller endast under förutsättning att produkten är korrekt installerad enligt Glasindustriens och profil-/beslagsleverantörens anvisningar. Garantin täcker bara leverans av nytt glas och gäller bara glas som är missfärgat eller delaminerat.

Garantin täcker alla felaktigheter förutom vad som är tillåtet enligt produktens standardtoleranser (se datablad för laminerat glas från glasindustrin). Garantin gäller från 3 mm i glaset från kanten, och detsamma gäller för borrhål. Detta är i enlighet med produktstandarder för laminerat glas.

Glaset får inte utsättas för kemikalier i dess kant som skulle kunna lösa upp filmen mellan glasen. Garantin förutsätter att skötselanvisningarna har följts. Ersättning för fel orsakade av smuts, felaktig skötsel, misskötsel eller onormal användning ersätts inte. Garantin förutsätter att produkten är installerad i enlighet med de gällande installationsanvisningarna. Garantin täcker inte komponenter som kräver regelbundet underhåll och därför anses vara förbrukningsvaror, eller defekter som uppstår på grund av normalt produktslitage.

 

Produktstandarder för laminerat glas

Laminerat glas ska uppfylla produktstandarden enligt kraven i den danska förordningen för byggare. Se databladen från Glasindustrien: ”LAMINERAT GLAS och laminerat säkerhetsglas – Filmlaminering DS/EN 14449 och DS/EN ISO 12543-1 / -2 / -3 / -4 / -5 / -6”. Dessa standarder ställer fram en mängd krav som laminerat glas måste uppfylla vad gäller planhet, glaskanter, toleranser för glastjocklekar, toleranser för bredd och höjd, toleranser för förskjutning av glasskikt, toleranser för hål – diameter och placering. Standarderna tillåter vissa typer av ojämnheter i laminerat glas och eventuella defekter ska bedömas när det kommer till glasets storlek, design och placering. Observera att defekter och ojämnheter längs glasets kanter (omkrets) tillåts i viss utsträckning. Ojämnheter kan vara punktfel, linjära defekter och kantfel vid montering i ramar eller med synliga kanter..

 

Missfärgning och delaminering

I Glasindustriens instruktioner för SÄKERHETSGLAS står det: ”När laminerat glas med exponerade kanter installeras kan delaminering uppstå.” Delaminering är det första tecknet på att filmen mellan linserna har blivit fuktpåverkad. Delaminering ses oftast som små luftfickor (inte att förväxla med godkända kantojämnheter) som kan uppstå i både horisontella och vertikala kanter. Varken missfärgning eller delaminering har några konsekvenser för personlig säkerhet.

 

Toleranser

När två skivor av härdat glas lamineras ihop görs detta i en varm ugn med vakuum, under denna process smälter filmen mellan glasen och samtidigt skapas ett vakuum som gör att alla luftbubblor försvinner från glaset.

Det finns standarder för hur stora toleranser som är tillåtna, framtagna av EU och Glasindustrien.

I vissa fall kan glaset skapa ett optiskt spel, vilket beror på att vågor kan uppstå i glaset under härdningsprocessen. Glaset får ha en lätt krökning med maximalt 2 mm per meter.

Synliga ojämnheter som inneslutningar av luft, bubblor och liknande i glasmassan samt repor accepteras enligt kriterierna i DS/EN 572-2 och DS/EN ISO 12543-6, p.5 (se datablad för laminerat glas från Glasindustrien). Vid bedömning av ojämnheter i laminerat glas ska glaset betittas i vertikalt läge framför och parallellt med en mattgrå bakgrund. Belysningen ska vara detsamma som diffust dagsljus. Glaset ses över på ett avstånd på 2 meter (vinkelrätt mot glaset).

Obs! Om dina glas uppfyller kraven kan du inte klaga på glaset utan måste acceptera det som din egendom.

Tjocklek: + – 1,5 mm
Förskjutning av glas t = mått mindre än 1 000 mm = + – 2,0 mm
Förskjutning av glas t = 1 001 mm till 2 000 mm = + – 3,0 mm
Förskjutning av glas t = 2 001 mm till 4 000 mm = + – 4,0 mm

 

Garanti

AAlla produkter i vårt sortiment omfattas av minst ett års fabriks- och leverantörsgaranti för tillverkningsfel. Om kunden framhåller garantin men inget garantianspråk kan göras, kommer kunden att debiteras för eventuella kostnader. Detta gäller även i de fall kunden själv har orsakat skada genom vårdslös hantering, felaktig montering eller byte av ledstänger eller glas. Små repor, märken eller andra mindre felaktigheter i metall eller trä anses vara normala.

Härdat glas innehåller spänningar som tyvärr kan orsaka sprickbildning vid oförsiktig hantering eller vid snabba temperaturväxlingar.

 

Varning
Pro-railing.se förbehåller sig rätten att ändra köpvillkoren utan att informera om det.

Uppdaterade köpvillkor ersätter tidigare köpvillkor, som inte kan åberopas. Prorailing.dk förbehåller sig rätten att reservera sig för eventuella fel.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbake till butiken