Villkor för försäljning och leverans

 

Allmänna villkor

 

Dessa villkor gäller för leveranser från Profilshop ApS och webbplatsen  prorailing.se. Dessa försäljnings- och leveransvillkor anses vara lästa och accepterade när leverantören skickar en orderbekräftelse, eller tills köparen accepterar ett erbjudande från leverantören, varpå köparen skriftligen accepterar erbjudandet.

 

Juridiskt namn

Profilshop Svergie AB

Org. nr.: 502089-63876

Industrivej 13 – 8410 Thorsager – Ronde

Tel: +46 709-103 50 40

Danske Bank – Reg.nr. 3409 Account no. 12886357

 

Priser – villkor

Alla priser i vår webshop är inklusive moms och skatter i svensk kronor (SEK) som standard.  Alla erbjudanden från leverantören är giltiga i 30 dagar från det datum då erbjudandet gjorts, därefter löper det ut. OBSERVERA! Alla erbjudanden måste betalas via banköverföring. Vid betalning med kreditkort tillkommer 1,5 % på beställningen.

 

Beställning

Beställningar kan bara göras av personer som är över 18 år. Beställningar av varor är bindande när de görs skriftligen, via e-post eller bekräftas i webbshoppen. Beställningar på varor som är specialtillverkade utifrån köparens mått och specifikationer kan inte annulleras.

 

Betalningsvillkor

Dessa villkor gäller där inget annat skriftligt avtal har skapats mellan dig som köpare och leverantör. Efter mottagandet av beställningen får köparen en bekräftelse via e-post när beställningen har behandlats. Orderbekräftelsen är bindande för köparen om inte köparen omedelbart invänder mot vad som anges i orderbekräftelsen. Betalning för beställda varor kan göras online med kort eller banköverföring via nätet eller direkt till leverantören via banköverföring. Kortuppgifterna överförs krypterat mellan kund och leverantör. Personuppgifter (namn, adress etc.) är däremot inte krypterade.

 

Betalning

Betalningsvillkor är fakturadatum, om inte annat uttryckligen överenskommits. Fakturan skickas innan beställningen skickas, så att överföringen kan ske innan leveransdatumet, vilket förhindrar att det blir förlängd leveranstid.

 

Betalning av beställningar över 20.000 SEK sker i två omgångar:

Den första delbetalningen är en deposition som är 50 % av det totala priset inklusive frakt.

Den andra delbetalningen är de återstående 50 % av det totala priset inklusive frakt. När köparen lägger sin beställning samtycker köparen även till att den andra delbetalningen sker innan varan skickas.

 

Delbetalningarna kan göras via banköverföring online (utan avgift) manuellt till vårt konto i Danske Bank reg.nr.: 3409 – 12886357 eller via vårt betalningssystem.

 

Delbetalningarna kan även göras online i vårt betalningssystem (vi skapar en betalningslänk via vårt betalningssystem). Om den totala beställningen är över 20.000 SEK tillkommer en avgift på 1,5 % när du använder denna betalningsmetod.

 

Profilshop  ApS behåller äganderätten till de sålda varorna tills slutbetalning har erlagts.

 

 

Leveranstid och transport

Det är köparens ansvar att den rätta leveransadressen anges i orderbekräftelsen. Leverans av varor från Profilshop Danmark anses ha skett när konsumenten tagit emot varan. Frakt av gods sker via vår egen skåpbil eller transportföretag beroende på omfattning, storlek och leveransvillkor. Fraktpriset förutsätter att transportören kan leverera beställningen vid första avfarten. Det är köparens ansvar att leverans kan ske vid truckens kant med truck och pallyft. Vid otillgänglig åtkomst till köparens adress med lastbil (oftast påhängsvagn) placeras godset så nära utlämningsstället som möjligt. Eventuella tilläggskostnader med transportör för den andra leveransen är köparens eget ansvar. Köparen kan tillåta att försändelsen görs tillgänglig, utan kvitto och på köparens risk. Leverans sker vid utkanten av vagn, uppfart eller carport där det är möjligt att placera godset säkert. Om köparen har andra önskemål kan detta anges i samband med beställningen som regleras separat. Avhämtning på vår lageradress är kostnadsfri – oavsett försändelsens vikt. Vid leverans är det upp till köparen att genast genomföra en grundlig och noggrann undersökning av den levererade varan. Överskridande av leveranstiden, oavsett anledning, ger inte köparen rätt att häva avtalet såvida inte leveranstiden överskrids med mer än 1 månad. För specialtillverkade varor gäller dock 3 månader. Leverantören kan inte hållas ansvarig på grund av förseningar, vare sig för direkt eller indirekt skada och detta oavsett orsaken till förseningen. Säljaren har rätt att rätta till fel (produktskada eller felleverans) på varan inom en period av 3 månader från leveransen av varan, utan något vidareansvar. Säljaren tar inget ansvar i de fall installation inte kan genomföras på grund av försenad leverans, maskinhaveri, force majeure etc. OBS! Alla leveranser till öar sker fraktfritt (köparen betalar frakt).
*Observera att eventuella frakttillägg kan tillkomma – oavsett orderbelopp och passerad gräns för fraktfri standardleverans – vid exempelvis leverans till öar utan bro- eller färjeförbindelse, eller tilläggstjänster såsom uppbärning. I händelse av frakttillägg kontaktas kunden av kundtjänst för vidare information.

 

Klagomål

Köparen är skyldig att genast undersöka den levererade varan när den mottagits för transportskador och synliga fel. Om köparen upptäcker ett fel är det viktigt att genast kontakta leverantören och visa upp skadan med bilddokumentation innan montering påbörjas. Reklamationer som rör defekter efter 14 dagar från leverans accepteras inte. I händelse av ett sent klagomål kommer din rätt att klaga förloras. Om reklamationen är berättigad och kunden i övrigt har reklamerat i god tid gäller följande: leverantören ansvarar inte i något avseende för utebliven vinst, arbetsbortfall eller annan direkt eller indirekt förlust till följd av fabrikationsfel eller transportskada. Kunden har 2 års reklamationsrätt på den levererade varan enligt bestämmelserna i köplagen. Risken för varor köpta från leverantören övergår till köparen som konsument vid leveranstillfället. Köparen kan som regel endast klaga på fabrikationsfel som visar sig före och senast två år efter att varan levererats. För varor med begränsad hållbarhet begränsas köparens reklamationsrätt av den hållbarheten. Profilshop Danmark tar på sig det ansvar som gäller enligt den nuvarande lagstiftningen, men tar inget ansvar i vidare utsträckning. Om köparen vill ha mer information eller råd från säljaren är detta av vägledande karaktär. Profilshop Danmark ansvarar inte för demontering och/eller återmontering av levererade varor. Profilshop Danmark vill påpeka att fel och defekter på grund av montering, feljustering, felaktig montering eller dåligt underhåll inte omfattas av garantibestämmelserna.

Om ditt klagomål är inte är befogat kan säljaren kräva dig på kostnaderna för undersökning, utbyte och/eller reparation. Köparen kommer att informeras om beloppet av eventuell undersökningsavgift eller reparationspris innan undersökningen eller reparationen sätter igång.

 

Ångerrätt

Varor som är specialtillverkade utifrån kundens mått, önskemål och specifikationer kan inte tas tillbaka. Dröjsmål med leverans av någon anledning, såsom brist, haveri, sjukdom eller andra orsaker, berättigar inte köparen att häva avtalet på specialtillverkade varor om inte leveranstiden överskrids med mer än 3 månader. Leverantören ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust till följd av förseningar, oavsett orsaken till förseningen. För varor i lager har köparen som konsument 14 dagar på sig att meddela att köpet hävs och därefter 14 dagar att returnera varan även om den är använd. En produkt anses vara använd om den använts utöver vad som är möjligt genom att prova produkten i en fysisk butik. Om varan används ska en konkret bedömning göras av vad varan kan säljas för som begagnad till en ny konsument. Köparen är skyldig att returnera varan i huvudsakligen samma skick och mängd som den mottogs på Profilshop Danmarks adress. Köparen står för kostnaderna för att returnera varan.

 

Dokumentation och vägledning

Om det finns produktbeskrivningar och användarmanualer för produkten så är dessa inkluderade, eller kan laddas ner från leverantörens hemsida pro-railing.se eller webshoppen. Det går att installera leverantörens produkter på flera olika sätt. Flera aspekter spelar roll när det kommer till en riktig installation, bland annat husets konstruktion. Därför är våra monteringsanvisningar endast vägledande. I de fall leverantören har lämnat vägledning till köparen sker detta utan ansvar från leverantören. Leverantören ansvarar inte för skada på fast egendom eller lös egendom som uppstår vid någon användning av leverantörens produkter.

 

Profilshop  ansvarar inte för demontering och/eller återmontering av levererade varor, monterade av tredje part.

 

Garanti

Allt glas som används i konstruktioner som balustrader och ledstänger ska vara laminerat enligt EU-standard. Som det står i Glasbranschens publikationer “Laminerat glas” och “Glasskydd” kan det i sällsynta fall ske delaminering/missfärgning av laminerat glas vid utomhusbruk med exponerade kanter.

Därför är det inte en garanti att vanlig laminerad (float+float) och vanlig härdad-laminerad (härdad+härdad) PVB-film som används mellan glasen har en “hygroskopisk” effekt, det vill säga att den absorberar fukt från omgivningen. Då kan det i sällsynta fall uppstå grumlighet/missfärgning i glasets yttre områden/kantzoner. Detta är bara ett visuellt problem och har ingen påverkan på glasets säkerhetsegenskaper. Detta anses vara en teknisk produktionsfråga och omfattas inte av garantin.

Leverantören lämnar 7 års delamineringsgaranti på glas laminerat med EVA-film, vilket också är mycket mindre känsligt för fuktexponering, då filmen inte drar åt sig fukt som vanlig film. PVB kan göra det dock. Detta gör att risken för delaminering minskar kraftigt och en EVA-filmlösning kan användas utan kantskydd. EVA-film för laminerat (float+float) och laminerat (härdat+härdat) glas är 5 gånger starkare och upp till 100 gånger styvare än traditionella lamineringsmaterial och har därmed en högre prestanda.

Profilshop kan inte garantera att missfärgning inte uppstår på laminerat glas i en extern tillämpning.

Synliga felaktigheter accepteras enligt kriterierna i DS/EN 572-2 jfr. riktlinjerna från glasindustrin. Processen för härdning påverkar hur plant glaset är, vilket kan resultera i en lätt böjning av glaset. Nedböjningen kommer att bestämmas av glasets tjocklek och förhållandet mellan glasets längd och bredd. Dessa marginaler gäller för härdat floatglas i enlighet med ISO 14001. DS/EN12150.

Leverantören ska säkerställa att de aktuella varorna uppfyller kraven för CE-märkning.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbake till butiken